Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Pracovná ponuka - notársky koncipient

Notársky úrad JUDr. Ľubica Floriánová, Hodžovo nám. 3, Bratislava, hľadá nového zamestnanca na pozíciu notársky koncipient.

Náplňou práce je predovšetkým:

-        osvedčovanie pravosti podpisu na listine (legalizácia),

-        osvedčovanie správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia),

-        vydávanie elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy,

-        úkony v konaní o dedičstve pri predbežnom vyšetrení, pri zisťovaní stavu a obsahu závetu a pri zhromažďovaní dokladov potrebných na prejednanie dedičstva,

-        úkony pri príprave a spisovaní notárskych zápisníc,

-        úkony vo veciach Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp),

-        ďalšie administratívne úkony súvisiace s chodom notárskeho úradu.

Požiadavky na zamestnanca:

-     ukončené právnické vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

-     dokonalá práca s programom Word, Excel, Outlook,

-     anglický jazyk aktívne - úroveň B2,

-     samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, vysoká úroveň písomného a ústneho prejavu s dôrazom na právnu terminológiu.

 

Prax v odbore a znalosť viacerých cudzích jazykov vítaná.

Predpokladaný nástup: jún - júl 2019.

Žiadame uchádzačov o zasielanie životopisov e-mailom na adresu: lubica.florianova@notar.sk