Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prednáška doc. JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M. v rámci Týždňa vedy a techniky 16.11.2021

Milí študenti,

srdečne Vás pozývame na prednášku doc. JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M. z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá sa uskutoční online dňa 16.11.2021 o 13:00, na tému "Autonomní vozidla - hrozba pro odpovědnost za škodu? Aneb kdo odpovídá za škodu způsobenou autonomním vozidlem?"

Katedra občianskeho a obchodného práva