Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prednáška z Rodinného práva 15.11.

Z dôvodu účasti pedagóga a študentov na celodennej exkurzii, sa nekoná prednáška z Rodinného práva vo štvrtok dňa 15.11.2018 od 09.30 hod.