Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prednáška zahraničného hosťa z Grécka na seminároch z SDP

Zdroj: 
Dekanát PF TU

 

Prednáška Dimitriosa A. Kourtisa The Laws of the Hellenes: Chartering Mass Atrocities and the Quest for Justice in the Laws and Customs of Ancient Greece v piatok  10. 11. 2017 o 9.30 a 11.10 v miestnosti P10