Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prevzatie bakalárskych a magisterských diplomov

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí úspešne absolvovali štúdium  v druhom opravnom termíne, si môžu prevziať diplomy v termíne od 9. augusta 2021 na študijnom oddelení fakulty.

Diplomy bude možné prevziať osobne, prípadne úradne splnomocnenou osobou.

 

                                                                              

                                                                                                                   študijné oddelenie

                                                                                                           Právnická fakulta TU v Trnave