Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prevzatie diplomov

 

Oznamujeme absolventom bakalárskeho  a  magisterského  štúdia, ktorí úspešne ukončili štúdium v mesiaci august 2021, že si môžu vyzdvihnúť diplomy na študijnom oddelení počas úradných hodín.

 

                                              

 

                                                                                   Študijné oddelenie

                                                                                    Právnickej fakulty