Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prihláška na štátnu skúšku

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

Prihláška na štátnu skúšku

(pre študentov končiacich ročníkov Bc. a Mgr. štúdia)
            
            


Prihlášku je potrebné odovzdať na študijné oddelenie fakulty

najneskôr do 18. decembra 2017.

 

Tlačivo prihlášky nájdete TU.


         

                                              Študijné oddelenie