Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prihláška na štátnu skúšku v ak. roku 2020/2021

Z dôvodu trvajúcej pandemickej situácie Vás prosíme, aby ste prihlášky na štátnu skúšku v ak. roku 2020/2021 s potrebnými prílohami (tlačivo TU) zaslali poštou na študijné oddelenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v termíne do 19. decembra 2020.

 

                                              

                                                                                   študijné oddelenie

                                                                           Právnickej fakulty TU v Trnave