Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2022/2023

Predmetom prípravného kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a svetových dejín, filozofie, psychológie, sociológie, základov práva a ústavného práva ako aj orientáciu v spoločensko-politickom dianí. Na záver prípravného kurzu účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať možnosť vypracovať vzorový skúšobný test.

Aktuálny prípravný kurz:  19.3.2022 - 23.4.2022
              (možnosť prihlásiť sa do 15.3.2022)
 

Tu nájdete:

Informácie o prípravnom kurze na prijímacie skúšky na akademický rok 2022/2023

Prihláška na kurz

Prípravný kurz na prijímacie skúšky bude on-line.