Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prolongácia študentských preukazov na AR 2021/2022

Vážení študenti,

na stránke www.truni.sk nájdete informácie o prolongácii študentských preukazov na akad. rok 2021/2022.