Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Promócie absolventov magisterského štúdia

Vážené absolventky, vážení absolventi,
 
promócie absolventov magisterského štúdia sa budú konať 25. júna 2021 (piatok) v sále Marianum (Ulica Jána Hollého č. 384, Trnava).
Absolventi budú rozdelení do piatich skupín podľa prvých písmen priezviska, študenti externého štúdia sú v piatej skupine spolu so študentmi denného štúdia: 
 
 
V deň promócií je potrebné priniesť so sebou:
 
1) vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie dostupné TU
Poprosíme Vás, poriadne si prečítajte text Čestného vyhlásenia, najmä pokyny v ňom obsiahnuté. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané aj osobami, ktoré pozvete na promócie ako Vašich hostí. Osobitne si v Čestnom vyhlásení všimnite reguláciu prípustného počtu hostí v závislosti od epidemiologickej situácie (maximálne dvaja hostia, ak bude okres Trnava v čase konania promócií oranžovým okresom a maximálne štyria, ak bude žltým alebo zeleným okresom). 
 
2) vyplnený a podpísaný Kontaktný formulár dostupný TU
Budeme radi, ak naši absolventi ostanú v kontakte so svojou alma mater aj po slávnostnej promócii. Zároveň chceme na stránke fakulty začať viesť Alumni zoznamy, t.j. každoročné zoznamy absolventov našej fakulty, ktoré poskytnú informáciu o absolventoch aj pre budúcich zamestnávateľov.
 
 
Prosíme Vás, aby ste dodržali:
- presný časový harmonogram
- dress code (spoločenské oblečenie)  
- protiepidemiologické pokyny (hostia musia mať respirátor typu FFP2, absolventi môžu mať látkové rúško ak je pod ním chirurgické rúško, dbajte na odstupy pri vstupe aj výstupe zo sály, aj v čase konania promócií, používajte dezinfekciu a ak by ste mali akékoľvek príznaky prenosného ochorenia, prosíme, promócií sa nezúčastnite - diplom Vám bude vydaný po zlepšení zdravotného stavu na študijnom oddelení). Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (Vyhláška ÚVZ SR č. 208/2021 zo 14.5.2021) je dostupná TU
 
 
Fotograf bude zabezpečený univerzitou.
Ďalšie informácie k priebehu promócií sa dozviete na nácviku.
V prípade otázok alebo nejasností môžete napísať na mailovú adresu inge.lanczova@gmail.com alebo sa obrátiť na študijné oddelenie.
 
Tešíme sa na Vás.