Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prváci bc. štúdia/denná forma - oznam

Zdroj: 
Dekanát PF TU
Milé študentky, milí študenti - prváci bakalárskeho štúdia dennej formy štúdia,

po zápise povinne voliteľných a výberových predmetov v systéme MAIS nebol niektorým študentom/študentkám akceptovaný zápis (napr. z kapacitných dôvodov, veľkého počtu zapísaných študentov na daný predmet),
tí študenti/študentky, ktorí nemajú zapísaný povinne voliteľný alebo výberový predmet si môžu nahlásiť nižšie uvedené predmety, a to formou e-mailu svojej študijnej referentke do 20.9.2017 (do e-mailu je potrebné uviesť názov predmetu a príslušný semester, predmety do systému MAIS zapíše študijné oddelenie).

Zimný semester

Filozofia dejín
Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky
Svetové dejiny práva I
Ekonomika pre právnikov
Kánonické právo I
Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
Klinika teórie hier a racionálneho rozhodovania
 

Letný semester
Svetové dejiny práva II
Základy Common Law
Ochrana osôb so zdravotným postihnutím
Kánonické právo II
Klinika správneho súdnictva
Politická a právna filozofia 20.storočia
Klinika trestného konania