Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Rozvrh denného a externého štúdia na zimný semester

Vážení študenti,

 

rozvrh denného a externého štúdia na zimný semester ak. r. 2021/2022 je zverejnený na web stránke v sekcii štúdium / rozvrh.