Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Simulovaný súdny spor z rímskeho práva (moot court)

SIMULOVANÝ SÚDNY SPOR Z RÍMSKEHO PRÁVA

            Milí študenti,

            dovoľujem si Vás informovať, že simulovaný súdny spor z rímskeho práva (moot court), ktorý organizuje študentský spolok ELSA v spolupráci s Katedrou rímskeho a cirkevného práva, sa uskutoční 18. apríla 2018. Družstvá, ktoré môžu pozostávať z viacerých študentov ktoréhokoľvek ročníka našej fakulty, sa môžu do 11. apríla 2018 prihlásiť na e-mailovej adrese filiptyc50@gmail.com. V nadväznosti nato im budú na e-mail doručené vybrané fragmenty, ktoré môžu byť predmetom právnej analýzy na samotnom moot courte.

            Prvé kolo sa začne o 11:30 v miestnosti Collegium novum. Študenti budú právne analyzovať vybraný fragment a písomne odpovedať na pripravené otázky. Na písomnú časť budú mať družstvá 2 hodiny.

            O 14:30 začne druhé kolo, do ktorého sa dostanú na základe ohodnotenia písomnej časti najlepšie dve družstvá. Študenti budú odpovedať na otázky hodnotiteľov, ktoré sa budú týkať analyzovaného fragmentu. Hodnotitelia napokon vyberú víťazné družstvo, ktoré bude reprezentovať našu fakultu na česko-slovenskom kole, ktoré sa tento rok uskutoční 24. apríla 2018 v Banskej Bystrici.

            Na Vašu účasť sa vopred tešíme.

 

            S pozdravom

 

                                                                                               doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

                                                                                          vedúci Katedry rímskeho a cirkevného práva