Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Služby fakultnej knižnice počas lockdownu

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu oznamujeme, že od 11.1. 2021 až do odvolania je fakultná knižnica Právnickej fakulty TU zatvorená.

 

V snahe aspoň čiastočne  nahradiť prezenčné výpožičky, ktoré poskytuje fakultná knižnica, vám vieme poskytnúť sken textu z knihy resp. periodika, ktorý si môžete vyžiadať mailom, maximálne v počte 10 strán textu.

Do mailu uveďťe základné informácie o dokumente, v prípade knihy : prírastkové číslo, meno autora, názov publikácie, rozsah strán, ktoré chcete oskenovať, prípadne pripojte screenshot detailu záznamu z online katalógu.

Pri periodiku prosíme uviesť: názov periodika, rok vydania, číslo, názov článku, rozsah strán.

Na základe vašej požiadavky vám oskenovaný dokument  zašleme elektronickou poštou.

Žiadanky posielajte na adresu : Zuzana.dudova@truni.sk.

Žiadanky budú vybavované priebežne  podľa dátumu a času doručenia na e-mail.