Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv

Kancelária verejného ochrancu má opäť výzvu na nových stážistov. Hľadáme študentov 2. - 5. ročníka, ktorí by mali u nás záujem stážovať od februára 2018 (na konkrétnom dni sa vieme dohodnúť), po 15 hod/týždeň. Stáž je bezodplatná, stážisti sa budú môcť stretnúť aj s verejnou ochrankyňou práv a na konci dostanú samozrejme potvrdenie s hodnotením stáže a „certifikát“. Deadline na prihlásenie sa je 8. december 2017. Viac info je na našom webe:

http://www.vop.gov.sk/Stazuj-alebo-praxuj-u-verejnej-ochrankyne-prav aj na facebooku.