Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Stážový program Mesta Hlohovec

                                                                          

Viac informácií sa dozviete na stránke www.hlohovec.sk/kariera.html v časti Stážový program. Termín na prihlasovanie je do 29. septembra 2020.