Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci

Mesto Hlohovec ponúka stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode úradu a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu.

Aktuálne, na obdobie október - december 2019, ponúkame stážový program na piatich odboroch pre piatich vybraných študentov. Viac informácií nájdu študenti v priloženom plagáte a na oficiálnej internetovej stránke mesta Hlohovec.