Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Študijné oddelene - 16.9.2020

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

O Z N A M

 

Študijné oddelene bude

dňa 16.9.2020

zatvorené