Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Študovňa PF TU počas lockdownu

Otváracie hodiny študovne PF TU sú od 25.11. 2021 nasledovné

 

9,00 - 12,00        13,00 - 15,00 hod.

 

vstup do knižnice je v režime OTP

 

Vzhľadom na v súčasnosti platný núdzový stav Vám odporúčame využiť službu Delivery.

Žiadanky na túto službu zasielajte na email zdudova@truni.sk.

Na žiadanku uveďte základné údaje z online katalógu: prírastkové číslo knihy, meno autora, názov, rozsah strán alebo rozsah kapitoly, prípadne priložte screen shot detailu záznamu z online katalógu. Na základe vašej požiadavky na konkrétny text v knihe či periodiku z knižnice, vám scan v rozsahu max. 20 strán zašleme na email.

Žiadanky sa budú vybavovať podľa poradia, v ktorom budú doručené na e-mail.