Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Summer School of European IP and ICT Law

Štipendiá pre študentov

Začiatkom septembra sa bude v Rakúsku konať letná škola - Summer School of European IP and ICT Law (v anglickom jazyku). Študenti PFTU majú možnosť získať na tento účel štipendium od European Academy of Law and ICT (uhrádza sa len administratívny poplatok 100 eur). Viac informácii na webe organizátora.
             

V prípade otázok kontaktujte


https://ictlaw.weebly.com/summer-school.html