Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Tlačivá na zápis do 1. ročníka Bc. štúdia

Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme sa bude konať dňa 30. 6. 2017. Podrobné informácie o mieste a čase konania zápisu boli prijatým uchádzačom zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí.

Na zápis je povinné priniesť nasledovné vyplnené tlačivá:
Zápisný list do 1. ročníka bakalárskeho štúdia – „TU“
Žiadosť o vydanie preukazu študenta – „TU“
Žiadosť o ubytovanie (v prípade záujmu o ubytovanie na internáte) – „TU“