Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Trestnoprávne aspekty v súvislosti so zmluvnou podporou projektov EÚ

Vážení študenti,

dňa 3.9. 2021 o 10.00 sa uskutoční pre PhD študentov cez MS TEAM prezentácia na tému: Trestnoprávne aspekty v súvislosti so zmluvnou podporou projektov EÚ

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a996ef5edcffc4d219837dbc7a55a8771%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea0c4054-15f2-4d50-b5a2-39ea9e4a92c7&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

heslo: yy4aky1.

ďalšie informácie: Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na e-mail: adrian.jalc@truni.sk a budú zavolaní cez MS-TEAM v určenú hodinu.

Zabezpečuje: prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.