Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov

Vedecká konferencia

doktorandov a školiteľov

Trnavskej univerzity v Trnave Právnickej fakulty

  

Trnava, 20. marec 2021

  

Miesto a čas konania konferencie:

Konferencia sa uskutoční dňa 20. marca 2021 (sobota) so začiatkom o 9,00 hod.

on line v prostredí platformy MS TEAMS.

Program konferecenia a prihlasovacie údaje do tímov, v ktorých bude prebiehať rokovanie jednotlivých sekcií budú zaslané študentom a školiteľom e-mailom.

 

Sekcie:

Verejnoprávna sekcia – Trestné právo

Teoreticko-historická sekcia – Teória a dejiny štátu a práva a Ústavné právo

Súkromnoprávna sekcia I. -  Občianske a obchodné právo

Súkromnoprávna sekcia II. - Pracovné právo