Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Virtuálna burza práce

Vážení študenti,

radi by sme Vás informovali, že EURES Portugalsko organizuje v spolupráci so 4-mi univerzitami (Porto, Vigo, UTAD a Católica)  virtuálnu burzu práce FINDE.U, ktorej sa môžu zúčastniť študenti (predovšetkým končiacich ročníkov) a absolventi univerzít zo všetkých krajín EÚ/EHP.  Online podujatie sa uskutoční 16.-18.4.2018 a registrácia je možná už dnes na  https://www.europeanjobdays.eu/en/findeu2018. Na uvedenej stránke nájdete viac informácií o podujatí, zoznam doteraz zaregistrovaných vystavovateľov z rôznych krajín EÚ/EHP a zoznam ich voľných pracovných miest, ktoré sú priebežne dopĺňané.