Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výber ubytovacieho zariadenia na akad. rok 2021/2022 – prvé ročníky

oznam pre študentov, ktorí budú v ak. roku 2021/2022 študovať

v 1. roč. Bc. štúdia, 1. roč. Mgr. štúdia a 1. roč. Phd. štúdia

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  v časti „Ďalšie oznamy“ bol zverejnený oznam „Výber ubytovacieho zariadenia  na  akad. rok  2021/2022 – prvé  ročníky".

                                                 

 

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave