Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výberové konanie na 4 miesta študentskej mobility - medzinárodná kreditová mobilita (K107) - na Právnickej fakulte Dostojevského Štátnej Univerzite v Omsku, Ruská federácia

Informácie o výberovom konaní nájdete TU.