Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výberové konanie na 4 miesta študentskej štipendijnej mobility

 

Medzinárodná kreditová mobilita (K107) – na štúdium na Právnickej fakulte Dostojevského Štátnej Univerzity v Omsku,

Ruská federácia (Law Faculty of Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky)

 

Informácie nájdete TU.