Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výberové konanie pre študentskú mobilitu

- výberové konanie pre štúdium a stáže v akademickom roku 2020/2021

- doplňujúce výberové konanie pre stáže v letnom semestri akademického roka 2019/2020.

 

Bližšie info:   http://iuridica.truni.sk/erasmus-pre-studentov