Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyhlásenie súťaže CENA ERNESTA VALKA 2020

Milí študenti a doktorandi PF TU v Trnave,
 
zapojte sa do súťaže CENA ERNESTA VALKA 2020, ktorú vyhlásil Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, na tému "Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie".
    
Články na túto tému máte možnosť posielať do 17. novembra 2020.
 
Využite možnosť -  najlepší traja študenti získajú zaujimavé finančné a vecné ceny.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorí dosiahnu ku koncu roka 2020 menej ako 28 rokov (t.j. narodení od 1.1.1993) 
Všetky informácie o tohtoročnej súťaži sú k dispozícii aj na webe Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika: https://konzervativizmus.sk/cena-ernesta-valka-na-temu-ludske-prava-slobody-a-hranice-ich-limitacie-v-case-pandemie/