Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana fakulty

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce, 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty uznesením zo dňa 26. júna 2019 na základe ustanovenia článku 16 ods. 1 Štatútu fakulty vyhlásil voľby kandidáta na dekana fakulty a zároveň v súlade s ustanovením článku 13a ods. 2 Rokovacieho poriadku senátu zvolil členky a členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana fakulty. 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb nájdete TU

Oznámenie o zložení volebnej komisie nájdete TU