Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyhlásenie výsledkov študentskej celouniverzitnej súťaže "Cena Petra Blaha - Cum grano salis" o najlepšiu esej

Vážené študentky, vážení študenti,

 

vo februári sme vyhlásili prvý ročník súťaže "Cena Petra Blaha - Cum grano salis" o najlepšiu esej všetkých študentiek a študentov Trnavskej univerzity na tému Etika môjho (budúceho) povolania.    
Ďakujeme, že ste sa do nej zapojili na počesť Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Petra Blaha, CSc., ktorý nás opustil v máji 2018.
Profesor Peter Blaho bol významný slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg a bývalý rektor Trnavskej univerzity v Trnave.  
Spolupodieľal sa na založení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1998 a bol aj jej dekanom.
Dnes, pri príležitosti významného výročia založenia Trnavskej univerzity v Trnave ostrihomským arcibiskupom Petrom Pázmaňom (12. máj 1635), si dovoľujeme vyhlásiť výsledky celouniverzitnej súťaže.

Víťazkami sa stávajú:

Jana Baláková /Pedagogická fakulta/, Mária Fančovičová /Právnická fakulta/ a Lujza Paljusová /Filozofická fakulta/   

Srdečne gratulujeme!


Certifikát o účasti a pozornosť z fakulty pošleme všetkým zúčastneným.

Do budúcna Vám želáme veľa ďalších úspechov, a všadeprítomnú etiku - ako vo Vašom budúcom povolaní, tak aj v každodennom živote. 
Tešíme sa na ďalší ročník.