Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výsledky doplňujúcich volieb do AS TU a AS PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

 

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

v doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, konaných v dňoch 17. – 19. októbra 2018, bol zvolený kandidát:

  1. JUDr. Milan Hlušák, študent 2. ročníka doktorandského stupňa štúdia v dennej forme.

 

V doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, konaných v dňoch 17. a 18. októbra 2018, boli za zástupcov bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme zvolení nasledovní kandidáti: 

  1. Tomáš Široký, študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme
  2. Tereza Švihoríková, študentka 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme.