Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výučba rímskeho práva

Zdroj: 
Dekanát PF TU
 
Milé študentky, milí študenti,
 
výučba rímskeho práva v tomto semestri prebieha nasledovne (prednášky sú nezmenené):
 
- streda od 11,10 hod - skupina 4 a 6 (doc. Nemec);
- streda od 13,20 hod.- skupina 1 a 5 (doc. Nemec);
- štvrtok od 11,10 hod. - skupina 2 a 3 (doc. Vyšný).
V piatok výučba seminárov z rímskeho práva nie je.
 
Študentky a študenti majú možnosť  zúčastniť sa aj výberových seminárov z rímskeho práva v dňoch 6.4.2018, 20.4.2018, 4.5.2018 od 11,10 hod. v miestnosti č. 8 (dr. Kleňová).
Okrem toho je možnosť navštevovať aj Seminár z rímskeho práva - štvrtok v čase od 16,40 v Katolíckej jednote (dr. Kleňová) v dňoch 22.2.2018, 15.3.2018, 5.4.2018, 19.4.2018, 3.5.2018.
 
Andrea Olšovská