Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výzva na prihlásenie kandidátov na podpredsedu PMÚ SR

 

Dovoľujeme si informovať Vás o zverejnenej výzve Protimonopolného úradu Slovenskej republiky na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Požiadavky na kandidátov a ďalšie informácie nájdete na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.