Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

WhistlePro - Ochrana oznamovateľov na pracovisku v štátoch Vyšehradskej skupiny, Francúzsku a Slovinsku

Výsledky vedeckého výskumu financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom v rámci Vyšehradského grantu (č. 21930021) „Ochrana oznamovateľov na pracovisku v štátoch Vyšehradskej skupiny, Francúzsku a Slovinsku – navrhované zmeny“ – WhistlePro, koordinovaný Univerzitou v Lodži v spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe , Univerzitou reformovanej cirkvi Károliho Gáspára v Maďarsku, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou v Maribore a Univerzitou v Tours boli publikované a sú voľne prístupné!

Úplný obraz výskumu je uvedený v monografii „Smerom k lepšej ochrane oznamovateľov na pracovisku v štátoch V4, Francúzsku a Slovinsku“ (ed. Dagmara Skupień).

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/towards-a-better-protection-of-workplace-whistleblowers-in-the-visegrad-countries-france-and-slovenia/ 

Návrhy na zmeny v ochrane oznamovateľov v krajinách Vyšehradskej skupiny, vo Francúzsku a Slovinsku sú publikované aj v jazykoch krajín, ktoré sú zahrnuté vo výskume v rámci Grantu WhistlePro – v monografii, ktorej spoluautormi sú Z. Hajn a D. Skupień.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/ochrana-oznamovatelov-na-pracovisku-v-statoch-vysehradskej-skupiny-francuzsku-a-slovinsku-navrhovane-zmeny/

Výsledky štúdie je možné sledovať aj na kanáli #UniLodz Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=6vQPwwCeeDQ 

#VisegradFund #V4 #Visegrad #uniLodz

 

Viac informácií o Medzinárodnom vyšehradskom fonde a grante WhistlePro:

https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro 

https://www.visegradfund.org/