Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Workshop Hra o tróny na ústavnom súde

 

V mene Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene Nadácie Konrada Adenauera si Vás dovoľujeme pozvať na workshop k výberu sudcov ústavného súdu, ktorý sa uskutoční 6. apríla 2018 (piatok) v čase o od 13.00 do 17.00 v Collegium Novum v budove Právnickej fakulty Trnavskej univerzity na ulici Kollárova 10.

Na workshope analytické príspevky prednesú (v tomto poradí) Peter Wilfling spolupracujúci s Via Iuris, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty Karlovej Univerzity a David Kosař z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity. Workshop bude moderovať Pavol Žilinčík z Kancelárie verejného ochrancu práv. Príspevky budú zamerané na vypočutie kandidátov a kandidátiek na sudcov a sudkyne ústavného súdu pričom v diskusii budeme hľadať napríklad vhodný orgán na vypočutie, či vhodné otázky na kladenie pri vypočutí.