Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia

Informácia k zápisu do 1. ročníka magisterského štúdia v akademickom roku 2017/2018

Vážená študentka, vážený študent, prosíme Vás, aby ste si k uskutočneniu zápisu do 1. ročníka magisterského štúdia vytlačili a vyplnili

Zápisný list do 1. ročníka. – „TU“
Čestné vyhlásenie (iba denní študenti) – „TU“ .

Študenti prijatí na denné magisterské štúdium, ktorí majú záujem o ubytovanie na internáte, si môžu vypísať aj žiadosť o ubytovanie – „TU“ .

Vyplnené a podpísané tlačivá zašlite najneskôr do 31. 7. 2016 na adresu fakulty:

Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
študijné oddelenie
Hornopotočná 23
918 43 Trnava