Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis do prvého ročníka magisterského štúdia v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2018/2019

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Vážená študentka, vážený študent,

prosíme Vás, aby ste si k uskutočneniu zápisu do 1. ročníka magisterského štúdia vytlačili a vyplnili 

Zápisný list do 1. ročníka  – „tu

Čestné vyhlásenie (iba denní študenti) - "tu"

Žiadosť o vydanie preukazu študenta –  len študenti, ktorí neštudovali na TU -  „tu

Žiadosť o ubytovanie (v prípade záujmu o ubytovanie na internáte - iba denní študenti) – „tu

Vyplnené a podpísané tlačivá zašlite najneskôr do 25.7. 2018 na adresu fakulty:

Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
študijné oddelenie
Hornopotočná 23
918 43  Trnava