Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis do vyššieho ročníka štúdia - AR 2018/2019

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Zápis pre študentov, ktorí budú v akademickom roku 2018/2019 v druhom, treťom, štvrtom a nadštandardnom roku štúdia

 

Oznamujeme študentom, že na zápis na štúdium v akademickom roku 2018/2019 je potrebné vytlačiť si a vyplniť nasledovné tlačivá:

1. Zápisný list do ďalšieho roku štúdia – tlačivotu

2. Čestné vyhlásenie na účely centrálneho registra študentov – tlačivotu

Čestné vyhlásenia vypĺňajú a zasielajú iba študenti denného štúdia.

 

Vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné zaslať najneskôr do 31. 7. 2018 na adresu:

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta

Študijné oddelenie

Hornopotočná 23

918 43 Trnava

 

Bez doručenia uvedených zápisných formulárov nie je možný zápis študenta na štúdium v  akademickom roku 2018/2019.

Potvrdenia o návšteve školy a prolongačnú známku na preukaz študenta bude študijné oddelenie vydávať
po 1. septembri 2018 počas úradných hodín. Potvrdenie o návšteve školy si študent vytlačí zo stránky fakulty v časti Štúdium – Formuláre.

               

 

Trnava, 15. jún 2018

študijné oddelenie