Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis predmetov v MAISe - 1. ročník bc. štúdia

Zdroj: 
Dekanát PF TU
 
Informácia k zápisu povinne voliteľných a výberových predmetov v MAIS-e: 1. ročník bc. štúdia pre akademický rok 2017/2018
 

Študenti denného štúdia

Kolo prístupné študentom pre podanie požiadavky na zápis:

12.9.2017 od 10:00 h - 14.9.2017 do 8:00 h

 

Zverejnenie výsledkov:

14.9.2017 od 12:00 h

 
 
Študenti externého štúdia

Kolo prístupné študentom pre podanie požiadavky na zápis:

18.9.2017 od 10:00 h - 20.9.2017 do 08:00 h

 

Zverejnenie výsledkov:

21.9.2017 od 10:00 h