Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zapisovanie tém záverečných prác

Informácie k postupu dohodnutia si témy záverečnej práce (bakalárskej a diplomovej práce) s konkrétnym vyučujúcim, resp. k výberu témy prostredníctvom systému MAIS.

Informácie sa týkajú študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme, 3. ročníka bakalárskeho štúdia v externej forme a študentov 1. ročníka magisterského štúdia v dennej forme a 2. ročníka magisterského štúdia v externej forme.