Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi

Právnická fakulta TU V Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie "Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému "Spotrebiteľský kódex: áno či nie?" Konferencia je realizovaná v nadväznosti na prípravu spotrebiteľského kódexu, ktorý reaguje na súčasnú nejednotnosť právnej úpravy ochrany spotrebiteľa a sľubuje jej zjednotenie do jedného právneho predpisu. Cieľom podujatia je poskytnúť nielen informácie o pripravovanej úprave, ale zároveň z rôznych uhlov pohľadu a z perspektívy viacerých právnych poriadkov vyhodnotiť pozitíva a negatíva kódexu, rovnako ako umožniť nahliadnuť do právnej úpravy tých štátov, v ktorých je spotrebiteľský kódex súčasťou právneho poriadku.

 

dátum : 31. 5. 2018 – 1. 6. 2018

miesto konania: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, aula

bližšie informácie vrátane prihlášky nájdete na stránke http://spotrebitelskykodex.law.muni.cz/content/cs/

Program konferencie