Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zaujímavá ponuka práce pre absolventov PF

Vážení študenti Právnickej fakulty TU

    obdržali sme zaujímavú ponuku od Pôdohospodárskej platobnej agentúry so sídlom v Bratislave s ponukou pracovných príležitostí pre absolventov Právnickej fakulty TU v Trnave na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

    Nakoľko voľné pozície sú vhodné pre absolventov, študenti ktorí práve končia Mgr štúdium majú príležitosť získať zaujímavú prácu (bližšie info podá p. Mgr. Lydia Bratinková  e-mail    lydia.bratinkova@apa.sk ).