Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zmena otváracích hodín študovne

      U P O Z O R N E N I E

        zmena otváracích hodín

  

v uvedených dňoch sa otváracie hodiny študovne PF TU menia nasledovne:

  

   1.10.(štvrtok)              9,00 - 11,30         15,00 - 18,00  

                                                   5.10. (pondelok)         13,00 – 18,00 hod.

8.10.(štvrtok)              9,00 - 11,30         15,00 - 18,00

15.10. (štvrtok)           9,00 - 11,30         15,00 - 18,00

                                                   16.10. (piatok)            13,00 – 17,00 hod.