Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zoznam na magisterské štátne skúšky - povinné a PV predmety

 

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na magisterské štátne skúšky na povinné predmety a povinne voliteľné predmety v akademickom roku 2020/2021 je zverejnený v systéme MAIS  / viditeľný po prihlásení sa do systému /