Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov TU do ŠR VŠ

 

Zoznam kandidátov do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 - 2024 nájdete TU.