Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zoznam študentov na magisterské štátne skúšky

 

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na magisterské štátne skúšky na povinné predmety v akademickom roku 2021/2022 je zverejnený v systéme MAIS / viditeľný po prihlásení sa do systému /