Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Komisia pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania na PF TU

 

Činnosť komisie upravuje Usmernenie dekana PF TU č. 5/2020 - TU (pdf)

 

Komisia pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte:

Predseda:

Prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM. MA

Členovia:

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.