Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Externé štúdium - výučba predmetu Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze - výučba v LS ak. roka 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti externého štúdia.

Informácie k výučbe predmetu Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze sú dostupné TU